Latest Events

Events Calendar

<<  August 2022  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Anual Meeting Minutes 2011 PDF Print E-mail
Written by Kiril   
Wednesday, 05 October 2011 22:16

 

Протокол

 

 

От заседанието на Съвета на директорите от 29 септември 2011 г. Присъствуваха Васил Велков – президент, Илиян Ращанов – вице президент, Ралица Иванова – секретар, Георги Сматракалев – финансов директор и Георги Буров – директор.

Заседанеито беше открито от Васил Велков – президент в 7.15 вечерта.

 

 1. Георги Сматракалев докладва за успещно приключилата кампания по набиране на заявления за предстоящите избори за президент и вице президент на Република България. Лигата успя да събере и да изпрати в срок 112 одобрени заявления, което позволява откриването на избирателна секция във Форт Лотърдейл, Флорида.

Съветът на директорите изказва специална благодарност на Васил Велков, Мая Тегов, Koйчо Шумански помогнали за набирането на валидни заявления.

 1. Илиян Ращанов направи предложение, изборната секция да бъде разположена в административна сграда, на неутрален терен, даваша всички удобства за качественото провеждане на изборите. Цената на помещението за изборите $200. Предложението беще прието с пълно мнозинство.

Адресът на избирателната секция е

1301 Е Broward blvd suite 330

Fort Lauderdale FL 33301

Телфони за връзка Георги Сматракалев 954 – 854 – 7320

Васил Велков 954- 588-8677

Илиан Ращанов 954 – 336- 0599

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

web site: www.bulgarianamericanleague.com

 1. Предложени бяха и одобрени следните членове на изборната комисия:

  1. Георги Сматракалев

  2. Илиан Ращанов

  3. Ралица Иванова

  4. Елена Разсуканова

  5. Представител на посолството

Резерви

 1. Георги Буров

 2. Васил Велков

Заседанието завърши в 10.15 вечерта.

Съставил протокола

Ралица Иванова

 

 

Meeting minutes

 

From Board of Directors’ meeting September 29,2011. Present Vasil Velkov – President, Ilian Rasthanov Vice President, Ralica Ivanova – Secretary, Georgi Smatrakalev – Treasurer and Georgi Burov –Director.

Roll call at 7.15 by the President Vasil Velkov.

 

1. Georgi Smatrakalev reported for the successful ended campaign for gathering voters, willing to vote in Fort Lauderdale for the coming election for President and Vice President of Republic Bulgaria. The League succeeded to collect and send on time 112 approved declarations by voters.

The Board of Directors places special gratitude to Vasil Velkov, Maja Tegov, Koicho Shumanski and others who helped actively in collecting those declarations.

 

 1. Ilian Rashtanov made a motion, the Poll section to be in administrative building, with all the necessary amenities for qualitative carrying out the elections. The price of the place is $200. George Smatrakalev second the motion and it caries unanimously.

The address of the Poll section is:

1301 Е Broward blvd suite 330

Fort Lauderdale FL 33301

Telephones for contact Georgi Smatrakalev 954 – 854 – 7320

Vasil Velkov 954- 588-8677

Ilian Rashtanov 954 – 336- 0599

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

web site: www.bulgarianamericanleague.com

3. The following persons were promoted to be member of the election committiee:

 1. Georgi Smatrakalev

 2. Ilian Rashtanov

 3. Ralitsa Ivanova

 4. Elena Rassukanova – Lambert

 5. Representative from the Bulgarian Embassy

Reserves:

 1. Georgi Burov

 2. Vasil Velkov

Meeting adjourned 10.15 pm.

Respectfully submitted by

Ralitsa Ivanova - secretary

Last Updated on Wednesday, 05 October 2011 22:20